USD
3,8101
EURO
4,6578
ALTIN
163,2647

Meslek yasası 28 yaşında

13 Haziran 1989 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 28. Yılını doldurdu. Meslek yasasının yasal statüye kavuşmasının 28. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Uzun bir bekleyişten sonra yasal statüye kavuşan meslek yasamızın 28. yıldönümü, tüm meslek camiamıza kutlu olsun” dedi.

Meslek yasası 28 yaşında
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline geldiğine vurgu yapan Sönmez, “Günümüz koşullarını kavramaktan uzak olan düzenlemeler, içinde barındırdığı anti demokratik hükümleri ile de mesleğin gelişmesini engelleyerek önünde önemli sorun ve sıkıntılara sebep olmaktadır. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyayla yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları gündeme getiriyoruz” dedi.

Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan, muhasebe ve denetim mesleğinin, yetki ve sorumluluğun dengeli dağıtıldığı bir yapıya kavuşturulması geretiğini belirten Sönmez, Yıllardır biriken ve çözülmeyen sorunlar nedeniyle meslek mensupları sabırlarının sonuna geldi. Geçmişte olduğu gibi bugün de mesleğimizin önüne bazı engeller konulmak isteniyor. Meslek mensupları olarak, dışarıdan gelen saldırılara karşı mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkmalı, vesayet meraklısı siyasetçilerin ve bürokratların meslek örgütümüz üzerinde hakimiyet kurma girişimlerine izin vermemeliyiz.

Türkiye genelinde çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte, sayısı 500 bini bulan muhasebe meslek camiası olarak; siyasileri ve yıllardır ağır vesayet baskısı altında meslek mensuplarına göz açtırmayan Maliye Bürokrasisini muhasebe yapmaya, sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz” dedi.

Sönmez çözüme kavuşmayan talepleri ise şöyle sıraladı:

 • 9 kişiden oluşan TÜRMOB Yönetim Kurulu’ndaki 4.729 YMM’nin 5 kişiyle, 102.054 SMMM’nin ise 4 kişiyle temsil edildiği antidemokratik temsiliyet sistemi ve TÜRMOB Genel Başkanı’nın illa YMM olması hükmü başta olmak üzere; meslek yasasındaki antidemokratik maddeler temizlenmeli, yasa demokratikleştirilmelidir.
 • Siyasi iktidarın meslek örgütümüze bir müdahalesi olarak gördüğümüz nispi temsil sistemi kaldırılmalıdır.
 • Maliye Bakanlığı’nın meslek ve meslek örgütü üzerindeki ağır vesayet uygulamalarına son verilmelidir.
 • TÜİK, BDDK, SPK, EPDK  ve Hazine Müsteşarlığı gibi ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarınca meslektaşlarımıza dayatılan angarya niteliğindeki bütün uygulamalara son verilmelidir.

 

 • Birçok kuruma büyük emekler sonucunda mamul bilgi üretmekte olan meslek camiamıza, hak ettiği itibar ve emeklerinin karşılığı verilmelidir.
 • Mesleğin ve mesleğe dair özel uzmanlık alanlarının uluslararası denetim ve danışmanlık şirketlerinin tekeline geçmemesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • TÜRMOB genel kurulunca kabul edilen yönetmelikler bir an önce yayınlanmalıdır.
 • Ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütümüze bırakılmalıdır.
 • Ba-Bs Formları gibi bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır.
 • Kendiliğinden düzeltilen hiçbir beyanname ve bildirim için özel usulsüzlük cezası kesilmemelidir.
 • KDV1 ve KDV2 Beyannameleri birleştirilerek ceza riski azaltılmalıdır.
 • E-beyanname şifresi mükelleflere değil, meslek mensuplarına verilmelidir.
 • Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalı, Damga Vergisi yükü kaldırılmalıdır.
 • Serbest meslek uygulamasında Gelir Vergisi/KDV çelişkisi giderilmelidir.
 • Meslek mensupları tahsilat yapmamasına rağmen, serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek zorunda olduğu için; tahsil etmediği ’geliri’ ve KDV’sini beyan ederek mağdur edilmemelidir.
 • Maliye Bakanlığı tarafından meslek kuruluşlarımıza verilen yetki, yalnızca vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık etme yetkisidir. Meslek kuruluşlarımızın, ikinci sınıf tüccarların işletme defterini tutma veya tutturma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Uygulamada, işletme defterini kendisi tutan esnaf ve sanatkarların, yine kendileri tarafından doldurulmuş olan vergi beyannameleri meslek kuruluşlarımız aracılığıyla vergi dairelerine elektronik ortamda iletilecektir. Bu bağlamda, söz konusu beyannamelerin de meslek kuruluşlarımız tarafından doldurulması mümkün bulunmamaktadır.
 • Maliye Bakanlığı’ndan 2.Sınıf tacirlerin defter tutma yetkisinin Esnaf Odalarına verilmesi isteniyor. Bu yanlış uygulamanın en kısa zamanda düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu yanlış düzelmezse, her türlü demokratik tepki verme hakkımızı kullanacağız. Bunun adı basın açıklaması, yürüyüş ve iş bırakma şeklinde protesto biçimleri olabilecektir.
 • Kira ve ücretlerde olduğu gibi; meslek mensubunun tahsilat sorununun giderilmesi için bankacılık sistemi kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.
 • Bağımsız denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır.
 • Ülkemizde yüzbinlerce KOBİ’ye bağımsız denetim hizmeti vermeye hazır olan meslektaşlarımızın önü kesilmemelidir.
 • Kamu Gözetimi Kurumu, TÜRMOB’la mutlaka işbirliği yapmalı, unvanlara eşit davranmalı, denetim yapacak meslek mensupları için mükerrer sınavlar getirmemelidir.
 • Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmelidir.
 • Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcama, gider kabul edilmelidir.
 • Meslek mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık hali, mücbir sebep sayılmalıdır.
 • Beyin amortismanı getirilmelidir.
 • Son dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır.
 • Beyan süreleri;
 • Geçici Vergi, Muhtasar Beyannamesi ve KDV Beyannamesi’nin 26’sına kadar verilmesi, ödemelerinin ise ilgili ayın sonunun da olmalıdır.
 • Ba ve Bs bildirimlerinin takip eden ayın 10’una, kadar verilmelidir.
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi’nin tahakkuk ve ödemesinin üçüncü ayın sonunda olmalıdır.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin tahakkuk ve ödemesinin ise dördüncü ayın sonuna kadar olmak üzere; yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR


  0 YORUM